Мужские Белорусские имена

Мужские Белорусские имена

 

Абакум
Аверкій
Авяр’ян
Агапон
Адам
Адрыян
Азар
Алесь
Алізар
Альберт
Альгерд
Аляксандр
Аляксей
Амвросій
Амос
Амяльян
Анань
Анастас
Анатоль
Андронік
Андрэй
Анікей
Анісім
Анісь
Антанін
Антон
Анупрэй
Анціп
Апалінар
Апанас
Аркадзь
Арон
Арсень
Артур
Архіп
Арцём
Арэст
Астап
Аўгуст
Аўгусцін
Аўдакім
Аўдзей
Аўксенцій
Аўлас
Аўрэль
Аўсей
Ахрэм

Багдан
Багуслаў
Базыль
Баляслаў
Баніфацый
Барыс
Барыслаў
Баўтрамей
Бенедыкт
Бернард
Бернардын
Браніслаў
Брачыслаў

Вавіла
Вадзім
Валерый
Валянцін
Ваніфат
Варлам
Варфаламей
Васіль
Вацлаў
Веніямін
Венядзікт
Віктар
Віктарын
Вісарыён
Віт
Віталь
Вітаўт
Восіп
Вышаслаў
Вячаслаў

Галакціён
Гарасім
Гардзей
Гардзіслаў
Генадзь
Генрык
Георгій
Геранім
Гервась
Герман
Гіпаліт
Глеб
Грыгор
Гурый

Давыд
Далмат
Дамінік
Данат
Даніла
Дарафей
Дасіфей
Даўмонт
Дзмітрый
Дзям’ян
Дзямід
Дзяніс

Елізар
Елісей
Емяльян
Ерамей
Еранім
Ерафей
Еўдакім

Засім
Захар
Зіновій
Зыгмунт
Зянон

Іван
Ігар
Ігнат
Ізяслаў
Іларыён
Іларый
Ілья
Інакент
Іпаліт
Ірыней
Ісай
Ісак

Казімір
Калінік
Калістрат
Каміл
Кандрат
Канстанцін
Карп
Кастусь
Касьян
Кашпар
Кіпрыян
Кір
Кірык
Кірыл
Клаўдзій
Клім
Конан
Крысціян
Крыштаф
Ксавер
Ксенафонт
Кузьма
Купрыян

Лазар
Лаўрын
Леанард
Леанід
Леў
Лук’ян
Лука
Людвік
Лявон

Мадэст
Майсей
Макар
Максім
Максімільян
Мануіл
Марк
Маркел
Маркіян
Мар’ян
Мечыслаў
Мікалай
Мікіта
Міраслаў
Мірон
Мітрафан
Міхаіл
Міхей
Мсціслаў
Мялент
Мяфодзій

Навум
Назар
Нестар
Нікадым
Нікан
Ніканор
Ніл
Нічыпар

Павел
Палікарп
Памфіл
Панкрат
Панцеляймон
Парфен
Парфір
Патап
Пафнуцій
Пахом
Пётр
Піліп
Піман
Піцірым
Платон
Пракоп
Пратас
Прохар
Пятро

Рагвалод
Радаслаў
Радзівон
Радзім
Раман
Расціслаў
Рафал
Роберт
Руслан
Руф
Рыгор
Рышард

Сава
Савацей
Саламон
Самсон
Сахрон
Свірыд
Святаполк
Святаслаў
Севасцян
Северыян
Севярын
Серафім
Сідар
Сіла
Сільван
Сільвестр
Спірыдон
Станіслаў
Сцяпан
Сымон
Сявір
Сяргей

Тадзей
Тарас
Теактыст
Тодар
Трыфан

Уладзімір
Уладзіслаў
Улас
Ульян
Урбан
Усевалад
Усцін
Усяслаў

Фабіян
Фадзей
Фама
Фаўст
Фаўстын
Феакціст
Феафан
Феафіл
Фёдар
Фелікс
Феліцыян
Філарэт
Філімон
Фларыян
Фоцій
Фядот
Фядул

Хадзей
Халімон
Харлам
Харытон
Хведар
Хвіліп
Хвядос
Хвядот
Хрол
Хрысанф
Хрыстафор
Хрысціян

Ягор
Якант
Якім
Якуб
Ялісей
Ямяльян
Ян
Януар
Яраполк
Яраслаў
Яронім
Ярэма
Яўген
Яўлампій
Яўсей
Яўстах
Яўхім
Яўціхій

Традиционные белорусские мужские имена

Алесь – лесной, защитник
Анастась – воскресший
Апонас – бессмертный

Базыль – царственный

Василь – царский, василек

Грынь

Дораш

Кастусь – постоянный

Лесь – лесной, защитник

Мікола – победитель
Міхась

Олесь – лесной, защитник

Панас – бессмертный

Стась – постоянно славный

Юрась – земледелец

Ялісей
Ян – милость Бога
Янусь
Ярмола
Ярома
Ясь – милость Бога


Понравилось имя? Расскажите о его значении своим друзьям:Смотрите так же:

Белорусские имена
Татарские имена
Женские Белорусские имена
Турецкие имена
Обычные комментарии закрыты.

Комментарии закрыты.


Яндекс.Метрика